Hukuk İşleri

Golf Bina Yönetimi Hukuk İşleri

GOLF BİNA YÖNETİMİ, 634 Sayılı Kat Malikleri Kanunu hükümleri çerçevesinde ve Kat Malikleri Kurulu’ ndan aldığı yetki sınırları içerinde yöneticiliğin gerektirdiği tüm sorumluluk ve görevleri üstlenir.

  • Bina veya sitenin olağan yada olağan üstü kat malikleri kurulu toplantılarını usulüne göre düzenler.
  • Toplantı zabıtlarını derler ve kararları yazar.
  • Resmi defterleri düzenler ve tasdik ettirir.
  • İşletme projelerini hazırlar.
  • Tebligatları gerektiği şekilde yapar.
  • Yönetim adına gelen her türlü tebligatı alır.
  • Resmi daireler ve 3. şahıslar nezdinde kat maliklerini temsil eder.
  • Gerekli iş sözleşmelerini usulüne uygun olarak yapar fesheder.
  • Personelini çalışma mevzuatı kuralları içinde istihdam eder.
  • Yönetim adına her türlü alacak ve borç takibini yapar.

Güvenin Adresi

S.S.S.

Sıkça Sorulan Sorular

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.