İdari İşler

Golf Bina Yönetimi İdari İşler

  • Yıllık ve daha uzun vadeli planlamaların yapılmasına öncülük eder, bu konularla ilgili rapor hazırlar ve kat malikleri ile bu konuları karara bağlar.
  • Yönetim için planlanan işlerin iç yönetmeliklere uygun olarak yapılmasını sağlar, denetler.
  • Gerekli uyarıları yapar
  • Uygun olmayan ve aksayan işlerin düzene sokulmasını sağlar ve her türlü olumsuz gelişmeyi öngörerek gerekli önlemleri alır.
  • Kat maliklerinin mülklerinin değerini koruması ve aynı zamanda değerinin artması için gerekli çalışmaları yapar ve bu konuda sürekli danışmanlığını sürdürür.
  • Binanın veya bina sakinlerinin, can ve mal güvenliğini sağlamak amacı ile hırsızlık, deprem, yangın, sel vb… gibi durumlara karşı gerekli önlemleri alır ve işlerin akışını izler.
  • Bu risklere karşı gerekli sigorta işlerini kat maliklerinin onayı ile yürütür.
  • Tesisin demirbaşı olan her türlü emtiayı emanet olarak alır, bakımını yapar ve korur.
  • Ortak mülkü kullananların barış içinde ve her türlü anlaşmazlıktan uzak yaşamalarını sağlar.

Biz Bir Aileyiz

S.S.S.

Sıkça Sorulan Sorular

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.